Saveta Mishto (djathtas) dhe Ana Popa dalë për Ditë Vere, Elbasan 1936