Kjo foto është marrë nga arkivi i Znj. Margaret Hasluck. Në  të janë dy gra nga Gjinari duke “rrahur” elbin dhe mbajnë veshur kostume tradicionale të Gjinarit. Fotoja është e vitit 1934.