Vaska e parë në Elbasan, sjellë nga Kryqi i Kuq Amerikan, 1920

Shënimet në anglisht:

A Country With No Plumbers. Showing the introduction of bathtubs into Albania. Lieut. Charles W. Hamm, of Tulsa, Oklahoma, Red Cross Transportation officer, taking the first modern plumbing appliance into Elbasan where it was set up by the nurses in the Red Cross hospital. Today there are only two modern bathtubs in the country, and they were brought in by the Red Cross for use in their hospitals. As there are no railroads and the mountain trails are so narrow all equipment has to be transported by pack horse as shown in the picture. The horse with the bathtub is not used to such a strange burden and is doing his best to get rid of it.

Përkthimi në Shqip:

Një vend pa hidraulikë. Foto që dëshmon futjen e vaskave në Shqiperi. Liutenanti Charles. W. Hamm nga Tusla , Oklahoma, Officeri i Transpotit të Kryqit të Kuq, duke sjellë paisjen e parë moderne ne Elbassan, ku u instalua nga infermieret e spitalit të Kryqit të Kuq. Sot ka vetëm dy vaska moderne në të gjithë vendin, dhe ato u sollën këtu nga Kryqi i Kuq për tu përdorur në spitalet e tij. Ngaqe nuk ka hekurudha dhe rruget malore jane shumë të ngushta, të gjitha paisjet u desh të transportoheshin me kuaj. Kali me vaskën nuk është mësuar me nje ngarkesë kaq të çuditshme dhe po përpiqet me sa mundet për hequr nga vetja.