Vajza të Normales dalë tek Shkolla e Gocave. Elbasan 1942