Ushtarë serbë patrullojnë rrugët e Elbasanit, 1913