Trupi teatror i klubit "1 Maji" të Elbasanit, 1953