Tregëtari Ibrahim Velencia në derën e dyqanit tek Rrapi i Bezistanit, afër shatërvanit, Elbasan, Mars 1934