Tonin Shutëriqi, i veshur frat, Elbasan, 13.06.1942