Thanas Floqi, Drejtor i shkolles shqipe në Korce, 1909