Të rinj elbasanas nga mesi i viteve '30, Arkivi Digjital Elbasan