Studente shqiptare në shkollë për mami, Itali 1941