Studentë elbasanas në Universitetin e Vjenes në vitet 1920, Arkivi Digjital Elbasan