Stenda e një artizani përpara dyqanit të tij të këpucëve në Elbasan, Prill 1941