Sokrat Dodbiba si student i degës së ekonomikut,  Vjenë 1917.