Sigurimi duke vrojtuar një miting politik në Elbasan, 1961