Shqiptar nga lugina e sipërme e shkumbinit, 1902 (Koleksioni Hugo Grothe)