Shoqëria e djemëve të Kalasë duke kërcyer valle popullore në Ditën e Verës, Elbasan 1938