Shkolla plotore e vajzave, foto e padatuar, Arkivi Digjital Elbasan