Shkolla Plotore e gocave, foto e padatuar, Arkivi Digjital Elbasan