Shkolla fillore Naim Frashëri në Gostivar, klasa 3. Mësues, normalisti Kov Bibaja, 1942