Shkolla e Gocave, klasa e parë, Elbasan më 31 qershor 1933