Shefqet Stringa me Mithat Stringën dhe Hysen Dedej me veshje kombëtare, Elbasan 1933