Në foto: Në këmbë nga e majta në të djathtë - Taq Buda, Andon Beca, Shefqet Daiu, Ahmet Hastopalli. Ulur - Shefqet Vërlaci, Mehdi Frashëri (dhender Elbasani ), Shyqyri Myftiu.