Sadie Kazazi dalë kur ndërtoheshin pallatet tek stadiumi, viti 1958