Ruga paralel me bulevardin përballe sahatit, Elbasan 1941