Rrugët Saçmaxhi dhe Kuinxhi, sot bulevardi, në vitet 1920-1925