Elbasan 1916. Foto e marrë nga Arkivi Qendror i Austrisë