Shtëpia e Sulë Dedes dhe Dyqani Kasem Haxhihysenit