Romë, Gusht 1937, Studentë shqiptarë të ftuar nga qeveria Italiane