Qerre rrugës për në Elbasan, 1956 (Foto- Wilfried Fiedler)