Punonjës të fabrikës së biskotave, Elbasan 1958 (R)