Ekipi I Labinotit në Murin e Madh Kinez dalë në Qershor të vitit 1971