Prof. em. dr. Pavli Haxhillazi ka lindur në Elbasan më 7.2.1941. Mësimet e para dhe shkollën e mesme pedagogjike i ka kryer në vendlindje. Studimet e larta i ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë e tëFilologjisë, në degën e gjuhës e të letërsisë shqipe, në vitet 1958-1962. Në vjeshtën e vitit 1962 u emërua në Institutin e Historisë e të Gjuhësisë të Universitetit të Tiranës si punonjës shkencor dhe më pas ka vijuar punën në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, si leksikolog e leksikograf. Pavli Haxhillazi është bashkautor në disa vepra themelore të gjuhësisë shqiptare:

– Fjalor i gjuhës së sotme shqipe (Tiranë, 1980);
– Fjalor i shqipes së sotme (Tiranë, 1984);
– Fjalor i shqipes së sotme (Tiranë, 2002);
– Fjalor i shqipes së Plavës e të Gucisë (Tiranë, 2004);
– Fjalor i gjuhës shqipe (Tiranë, 2006);
Prej më shumë se 15 vjetësh ka qenë anëtar i redaksisë së revistës shkencore “Gjuha jonë”, që e boton Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Prof. em. dr. Pavli Haxhillazi ka përgatitur si bashkautor dy vepra kushtuar Kryepeshkopit të parë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Dr. Visarion Xhuvanit: Vepra (Tiranë, 2007) dhe Na flet Visarion Xhuvani. Prof. em. dr. Pavli Haxhillazit i është dhënë “Pena e artë” për vitin 2008.
“Fjalori i gjuhës shqipe” është vepër leksikografike, që ruan vlerat kryesore të fjalorëve të mëparshëm të shqipes. Në këtë fjalor janë përfshirë shumë fjalë, shprehje e kuptime që përdoren sot në gjuhën shqipe dhe që nuk gjenden në fjalorët e mëparshëm shpjegues. Lënda e re e pasuruar është nxjerrë nga vjelja leksikore e veprave të letërsisë artistike, nga shtypi i përditshëm periodik etj. “Fjalori i gjuhës shqipe” përmban rreth 48.000 fjalë. Hartimi i fjalorit u ndërmor si projekt i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe i Programit Kombëtar për kërkim dhe zhvillim. Projekti ka synonuar hartimin e një fjalori të tipit të vogël duke përdorur mënyra e mjete leksikografike më ekonomike në strukturimin e zërave leksikografikë dhe duke përdorur format të përshtatshëm e me shkronja të vogla. “Fjalori i gjuhës shqipe” u shërben një rrethi shumë më të gjerë përdoruesish. Ai u drejtohet kryesisht shtresave shoqërore të nivelit të mesëm arsimor dhe kulturor. Ky fjalor është më praktik se fjalorët e mëparshëm shpjegues të shqipes. Hartimi i fjalorit është kryer nga një grup leksikografësh të Departamentit të leksikografisë e të terminologjisë sipas kësaj ndarjeje pune: Jani Thomai ka hartuar shkronjat A, B; Miço Samara shkronjat H, K, M; Pavli Haxhillazi shkronjat C, Ç, I, J, Ll, O, Q, Sh, Z, Zh; Hajri Shehu shkronjat E, Ë, F, R, Rr, S; Thanas Feka shkronjën P; Valter Memisha shkronjat D, Dh, Gj, L, N, T, Th, X, Xh, Y; Artan Goga shkronjat U, V. “Fjalori i gjuhës shqipe” është vepër e përdorshme nga pedagogët, mësuesit, studiuesit, nxënësit, emigrantët si dhe nga shkrimtarët, publicistët, përkthyesit dhe nga të gjithë ata që merren me gjuhën shqipe ose e mësojnë atë.