Prift nga lagjia Kala, Elbasan me familjen e tij, 1905