Prefekti Sadik Metra dhe Kryetari i Bashkisë së Elbasanit në festimet e martesës së Mbretit Zog, 1938