Porta e Kalasë, Elbasan 1939 (Koleksioni-Vandeleur Robinson)