Planimetria e kalasë së Elbasanit (fundi i shek XIX), Arkivi Digjital Elbasan

Planimetria e kalasë së Elbasanit (fundi i shek XIX)

   Legjenda e hartës:

  1. Konaku i Dervish Beut. (Biçaku)
  2. Porta e kalasë
  3. Çarshia- Pazari
  4. Shkalla e hartës 120 zira osmane. ( 1 zira = 0,75 metra )
  5. Kulla e Zindanit (Kulla e Burgut)
  6. Skicimi i kalasë së Elbasanit
  7. Porta e Ahmet Agait
  8. Xhamia Sulejmanije
  9. Pjesë të hedhura përtokë

(Përkthyer nga osmanologu Ermal Nurja)