Në hartën e mëposhtme, në krahun e djathtë lart, është nje rrëshqitëse. Duke e lëvizur goglën përgjatë udhëzuesit mund të ndryshoni transparencën e hartës së mbivendosur, për të krijuar një ide më të qartë për ndryshimet që kanë ndodhur qytetin e Elbasanit nga viti 1990.