Pjesëmarrësit nga Elbasani në Spartakiadën e I Kombëtare të shkollave të mesme, Tiranë 1959