U lind më 1924 në Elbasan.

Mbaron filloren në Elbasan dhe të mesmen në gjimnazin e Tiranës.

1943 – pranohet në PKSH

1943 (tetor) dërgohet në çetën e Dajtit në fillim si përgjegjës rinie dhe më vonë si zëvëndëskomisar.

1944 – zëvëndëskomisar batalioni në Brigadën e 3-të.

Deri në vitin 1945 mbante funksione në parti dhe në ushtri.

1945 – 1950 ndjek studimet e larta në Akademinë Bujqësore “Timirzajev” në Moskë.

1951 – 1956 drejtori i parë i ILB në Kamëz.

1956 – 1962 drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë në KQ të PP.

1962 – 1965 sekretari parë i Komiteit të Partisë në Fier.

1965 – 1976  Ministër i Bujqësisë.

1962 – 1976  deputet

1971 – 1976   kandidat i Byrosë Politike

Pas vitit 1976  punon si economist agrar në fermën e Llakatundit.

Kryetar i Komitetit Kombëtar të Veteranëve pas viteve 1990.

Ndërroi jetë në Tiranë në vitin 2005.