Përvjetor i Pavarësisë?. Foto është e shkrepur midis viteve 1937-1937, Arkivi Digjital Elbasan