Përfaqësues dhe deputetë të Elbasanit në pallatin mbretëror, 1928, Arkivi Digjital Elbasan