Panoramë e Qendrës Spitalore italiane në Krastë të Elbasanit, Mars 1941