ADE

Arkivi Digjital Elbasan

Të reja

Projektet

Botime

Duke filluar nga viti 2016 e në vazhdim shoqata Arkivi Digjtial Elbasan ka mbështetur financiarisht një seri botimesh nga autorë elbasanas por jo vetëm . Klikoni në linkun e mëposhtëm për të parë titujt e mbështetur nga ADE.
Për më shumë klikoni ..

Digjitalizime

Projektet e digjitalizimit jane fokusuar në arkivat e muzeve lokale të qytetit të Elbasanit, sic janë Muzeu Etnografik, Muzeu i Shkollës Normale dhe Muzeu i Shkollës Naim Frashëri një pjesë e mirë e të cilëve janë digjtializuar dhe inventarizuar nga stafi i ADE.
Për më shumë klikoni ..

Arkivistikë

Projekti më i rëndësishë në fushën e Arkivivave është "Dokumente për Shqipërinë dhe Shqiptarët" (DSHSH), që konsiston në përkthimin e indekseve të arkivave të huaja mbi Shqipërinë dhe Shqiptarët, dhe vënien e tyre në dispozicion studiuesve.
Për më shumë klikoni

Ekspozita

Nga viti 2016 e në vazhdim, shoqata ADE në bashkëpunim me Bashkinë e Elbasanit dhe institucione të tjera lokale e kombëtare, ka organizuar disa ekspozita, për të evokuar ngjarje të rëndësishme historike në zonën e Elbasanit.
Për më shumë klikoni ..

Intervista

Një tjetër fokus i punës së ADE ka qenë edhe kujtesa audio vizuale për mbi historinë e qytetit dhe rrethinave të zonës së Elbasanit. Ky projekt ka konsistuar në regjistrimin me video të kujtimeve të qytetarëve elbasanas.
Për më shumë klikoni ..

Periodikë

Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe nxjerrja e revistës kulturore, periodike, tre-mujore ALBANON, përgjatë viteve 2018-2019 si dhe botimi online dhe indeksimi i kësaj reviste ne platformën ndërkombëtare të indeksimit CROSSREF
Për më shumë klikoni ..
Bashkohuni në rrugëtimin tonë

Të ruajmë trashëgiminë kulturore dhe historinë e kombit

Partnerët tanë
Shopping Cart