Deklarata e pranimit të pavarësisë së Elbasanit në shqip (faqe1)
Deklarata e pranimit të pavarësisë së Elbasanit në shqip (faqe2)