Nxënëse të vitit të tretë dalë tek porta e Shkollës Pedagogjike, Elbasan 1965