Nxënës shkolle me degë ulliri në duar, Elbasan 1890