Mësuesi Gavril Santo, në një orë mësimi, Dibër e Madhe 1942