Normalistët e vitit të fundit në mësim bujqësie, Elbasan 1928