Një pjesë e personelit, dalë në tarracën e spitalit, Elbasan 1966